Werkexploratie

Vormgeven aan je loopbaan doe je niet alleen door na te denken over jezelf, maar ook door te onderzoeken welk werk, welke werkplek en welk. Dit is een handreiking voor het vormgeven van experimenten op vmbo-scholen in het project werkexploratie. Werkexploratie is het verkennen van de arbeidsmarkt.

Werkexploratie

De loopbaancompetentie waarbij een leerling werkt aan zijn of haar werkbeeld. Vijf loopbaancompetenties: Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan ik? Motievenreflectie: wat wil ik, wat drijft mij? Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?

Het opdoen van praktijkervaring (‘werkexploratie’) leidt tot een grotere kans op het vinden van werk. Werkexploratie biedt jongeren een beter. Werkexploratie: Welk soort werk past bij mij?

Werkexploratie

X; Ik heb een beeld van de inhoud van het werk waarvoor ik leer. Van december 2015 tot – september 2017 vindt een project ‘werkexploratie’. Het doel van het project is om werkexploratie steviger te kunnen verankeren als. In januari starten de projecten Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid in het vernieuwde vmbo, met ondersteuning van.

Om een verkeerde studiekeuze te voorkomen is het van groot belang dat leerlingen zich op de middelbare school goed oriënteren. Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zette onderzoeksbureau EMMA inspirerende werkexploratie-initiatieven voor vmbo-scholen op een. Werkexploratie loopbaanoriëntatie en –begeleiding op het vmbo.

Werkexploratie

ESF-project LONT, waar de focus ligt op loopbaanontwikkeling. Op deze website zijn verschillende tools te. Als teamleider kan je ook met je individuele medewerkers aan de slag om hun werk mooier. Inhoud van gesprekken: loopbaancompenties als handvat.

In de (trainings)praktijk is dit een handvat gebleken voor het voeren van goede.