Kadaster klic graafmelding

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen. Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en.

Kadaster klic graafmelding

BV is een zelfstandige organisatie die niet is gelieerd aan het Kadaster. Wilt u uw klicmelding zelf regelen dan verwijzen wij u naar het Kadaster. Is voor het wegzuigen van zand ook een graafmelding nodig? Doe een Klic Melding online en voorkom hoge boetes.

Kadaster: Is de instantie waar Klicvoorgraven. Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van tevoren te melden bij het Kadaster.

Kadaster klic graafmelding

In deze film laten we zien hoe u een graafmelding in Klic-online doet. We krijgen regelmatig vragen over hoe het nu precies zit met klic meldingen en. Is het Kadaster eigenaar van de kabels en leidingen? Wanneer je als particulier met behulp van een graafmachine wilt graven rond je woning dan is het verplicht een KLIC Graafmelding te doen bij het Kadaster.

U moet dan van tevoren een graafmelding doen bij het Kadaster via Klic-online. Na de graafmelding krijgt u informatie over de kabels en leidingen in de grond. U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter.

Kadaster klic graafmelding

Gebruik dan het formulier KLIC Graafmelding van het Kadaster. Dit wordt een graaf melding of klic melding genoemd. Kadaster minstens 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden. De klic aanvraag is zo geregeld, vraag de klicmelding aan! Wat is een klicmelding of een graafmelding.

Leges kosten kadaster (vrij van BTW), € 21,50. Als netbeheerder meldt u een keer per jaar schade aan uw netten bij het Kadaster. Ook wanneer u geen schade hebt, moet u het formulier KLIC schademelding. Als je mechanisch graafwerk gaat verrichten, dan moet je vooraf meestal een graafmelding (klic melding) doen bij het Kadaster. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen.